Disketch Disc Label Software

Disketch Disc Label Software 6.06

Usefull โปรแกรมหากดำน้ำกำลังคิดจะสร้าง CD หรือ DVD ป้ายชื่อหรือปกปิด
คะแนนผู้ใช้
4.0  (21 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
6.06 (ลองดู)
นักพัฒนา:
NCH Software
ใช้ Disketch เพื่อสร้าง CD และ DVD แผ่นป้ายต่างๆเช่นเดียวปกปิดภาพสำหรับ CD และ DVD ญมณีคดี คุณสามารถนำเข้าของตัวเองศิลป์หรือตั้งค่าเรียบง่ายของสีพื้นและการจัดเรียงข้อมูลศิลปินด้วยตามรายการ แค่เลือกของป้ายประเภท(CD หรือ DVD)และเริ่มการเพิ่มภาพต่างๆของคุณและข้อความ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: