Disketch Disc Label Software

Disketch Disc Label Software 6.06

Usefull chương trình nếu u nghĩ tạo CD hay DVD nhãn hay yểm trợ
Người dùng đánh giá
4.0  (21 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
6.06 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
NCH Software
Dùng Disketch tạo CD và DVD đĩa nhãn cũng như che ảnh cho CD và DVD ngọc trường hợp. Anh có thể nhập của các tác phẩm nghệ thuật, hoặc đặt một đơn giản nền và sắp xếp lại nghệ sĩ thông tin theo dõi danh sách. Đơn giản là lựa chọn của anh nhãn kiểu (CD hay DVD) và bắt đầu thêm ảnh và đoạn.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: